úvodnovinkyprofil spoločnostislužbyprojektypartneryreferenciekontakt

Prípadové štúdie

Cenová ponuka a výstavba priemyselného parku

 
Rozsah prác: Príprava rozpočtov a stavebná príprava

Harmonogram: dokončené 26. 06. 2009

Partneri: BHM Ingenieure- Engineering & Consulting GmbH - PROMA s.r.o., PROMA Russia

Špecialita: Stavba sa nachádza v Rusku, proces povolení stavby je zložitý a tvorba rozpočtu bola náročná z hľadiska slabého stavebného trhu v danom okolí, čo malo vplyv na nestálosť cenotvorby a nepresnosť informácií cien jednotlivých prác.